Termeni de Referință

Termeni de Referință

Noutăți / UN WOMEN

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” în parteneriat cu Asociația Obștească ”Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de alimentare și arendă sală în cadrul  proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

1. Context 

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.


2. Informații suplimentare 

Descriere: Proiectul are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel sunt susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se asigurară medii lipsite de discriminare, au fost elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, sunt dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și sunt susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.  

Aria de implementare a proiectului: 6 localități din raionul Cahul – Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și municipiul Cahul și 6 localități din raionul Ungheni –  Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și municipiul Ungheni


3. Obiectivul contractării serviciilor:
Selectarea unei companii care va oferi servicii de alimentare și arendă sală pentru activitatea din data de 22 septembrie 2022, Chișinău.


Număr total de persoane - 50, locație Chișinău, servicii alimentare pentru 1 pauză de cafea și fourchette) și arendă sala pentru 5 ore de activitate.


a. Cerințe față de condițiile de alimentare: 

  • Servicii de alimentare pentru 50 persoane: 1 pauză de cafea și fourchette; 
  • Operativitate și eficiență în procesul de deservire.


b. Cerințe față de sala de instruire: 

  • Sală pentru activități cu un spațiu suficient, pentru 50 persoane, ce permite respectarea tuturor cerințelor privind combaterea răspândirii virusului COVID19 (cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană). Timpul de desfășurare a activității pe durata de 5 ore.
  • Dotarea sălii cu mobilier, pentru fiecare participant, (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru organizarea diferitor metode de lucru; 
  • Dotarea sălii de lucru cu echipamente de proiectare şi sunet;
  • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi). 


4. Dosarul va include:
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare; 
  • Meniuri cu specificarea prețului pentru pauza de cafea și fourchette per persoană și arendă sală per oră. 
  • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA. 


5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este  08.09.2022, ora 18.00.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: email:  contact_cahul@yahoo.com, adresa poștală - AO Centrul CONTACT-CAHUL, mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, et 2, pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefonul de contact: 0 299 84842, 061082534

Persoana de contact: Cristina Lupan, manageră de proiect