Termeni de Referință

Termeni de Referință

Noutăți / UN WOMEN

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” în parteneriat cu Asociația Obștească ”Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unei persoane fizice sau juridice pentru evaluare externă a activităților realizate în perioada 11 noiembrie 2020- 30 martie 2022 în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

1. Context

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.


2. Informații suplimentare 

Descriere: proiectul are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel sunt susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se asigurară medii lipsite de discriminare, au fost elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, sunt dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și sunt susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.  

Aria de implementare a proiectului: 6 localități din raionul Cahul – Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și municipiul Cahul și 6 localități din raionul Ungheni –  Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și municipiul Ungheni


3. Obiectivul contractării serviciilor:

Obiectivul concursului este selectarea unei persoane fizice sau juridice pentru evaluare externă a proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  


Obiectivul evaluării 

  • De a obţine informaţie descriptivă şi analitică privitor la gradul de atingere a obiectivelor proiectului în raport cu rezultatele obţinute; 
  • De a determina eficacitatea,  relevanţa şi durabilitatea activităţilor implementate; 
  • De a identifica punctele forte şi punctele slabe ale proiectului în raport cu obiectivele acestuia; 
  • De a prezenta echipei de proiect constatările evaluării, concluziile principale, recomandările şi lecţiile învăţate pentru continuarea promovării implicării femeilor în procesele de dezvoltare durabilă a comunităților lor .
4. Termenul limită de prezentare a ofertei:  6 APRILIE  2022, ora 18.00.

Termenii de Referință cu toate detaliile îi găsiți aici: https://drive.google.com/file/d/1QG1gC-2lwbZ5Q3XtwykdSKrildymTPxb/view?usp=sharing