Termeni de referință

Termeni de referință

Noutăți
I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)” în parteneriat cu Asociația “Pro Cooperare Regională” din Bălți cu suportul financiar al Fundației Elvețiene HEKS. Scopul proiectului este dezvoltarea rurală prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală, consolidarea parteneriatelor locale public-private și valorificarea resurselor locale.

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru două Grupuri de Acțiune Locală constituite în raioanele Cahul și Cantemir, pentru perioada 2019-2024.

Caietul de sarcini include:

1. Facilitarea sesiunilor de lucru cu membrii GAL-urilor  pentru:a) Realizarea diagnosticului zonei vizate și evaluarea necesităților comunităților prin realizarea focus-grupurilor și workchop-urilor cu membrii GAL-urilor;
b) Elaborarea elementelor strategice de dezvoltare locală a GAL-ului;
*Elementele de structură ale strategiei GAL vor fi propuse de CRAION CONTACT-Cahul în corespundere cu structura propusă de Comitetul de Monitorizare și Coordonare a Programului LEADER în Republica Moldova. c) Corelarea strategiilor de dezvoltare locală pe GAL-uri cu strategiile de dezvoltare locală din localitățile implicate, dar și cu strategiile regionale.

2. Validarea și redactarea finală a documentului strategic. Validarea strategiei în cadrul ședinței cu membrii GAL-ului, definitivarea documentului și expedierea versiunii finale către CONTACT-Cahul.

Număr zile de muncă per GAL: 7 zile (dintre care 4 în localitățile GAL-urilor și 3 în oficiu)

Perioada de realizare a sarcinilor: octombrie- noiembrie 2018.

Locația: serviciile vor fi prestate în teritoriul GAL-uluiCerințe față de candidați:
  • Foarte bună cunoaștere a procesului de implementare a programului LEADER în Republica Moldova; 
  • Experiență în planificarea strategică de dezvoltare socio-economică a unei microregiuni;
  • Abilități de comunicare, analiză, sistematizare și lucrul cu oamenii;
  • Cunoștințe în domeniul dezvoltării economice și dezvoltării comunității; 
  • Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
  • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
Persoanele interesate sunt invitate să depună personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:
1. CV-ul candidatului;
2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor şi metodologiei de activitate), modul de planificare a activităților în dependență de numărul de zile de muncă
3. Oferta financiară;

PS. CRAION CONTACT-Cahul intenționează să contracteze un expert sau echipă de experți, care să realizeze sarcina în întregimeTermenul limită de prezentare a ofertei: 3 octombrie 2018, orele 24.00.

Telefon de contact: 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com

Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv.