UE // AO CENTRUL ”CONTACT-CAHUL” ANUNȚĂ CONCURS REPETAT PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII CARE VA PRESTA SERVICII DE ALIMENTAȚIE ȘI ARENDĂ SALĂ

UE // AO CENTRUL ”CONTACT-CAHUL” ANUNȚĂ CONCURS REPETAT PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII CARE VA PRESTA SERVICII DE ALIMENTAȚIE ȘI ARENDĂ SALĂ

Noutăți / UE / GIZ
1. Context
AO Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
2. Informații generale
Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Proiectul se implementează în raioanele: Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca.
3. Obiectivul contractării serviciilor:
Selectarea companiei care va oferi servicii de alimentare pentru 35 persoane (1 pauză de cafea și fourchette) și arendă sala pentru 35 persoane, pentru 4 ore, care urmează a fi desfășurată la data de 05 noiembrie 2021 în raionul Cahul. 
a. Cerințe față de condițiile de alimentare: 
  • Servicii de alimentare pentru 35 persoane: 1 pauză de cafea și fourchette; ; 
  • Operativitate și eficiență în procesul de deservire.
b. Cerințe față de sala de instruire: 
  • Sală pentru activități cu un spațiu suficient, pentru 35 persoane, ce permite respectarea tuturor cerințelor privind combaterea răspândirii virusului COVID19 (cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană); 
  • Dotarea sălii cu mobilier, pentru fiecare participant, (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru organizarea diferitor metode de lucru; 
  • Înălțimea sălii să asigure încadrarea unui ecran LED 2.5x4.5m, într-un spațiu special amenajat.
  • Dotarea sălii de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran  de proiecție, tablă flipchart şi boxe; 
  • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi). 
4. Dosarul va include: 
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:
  • Copia certificatului de înregistrare; 
  • Meniuri cu specificarea prețului pentru pauza de cafea și fourchette per persoană și arendă sală per oră. 
  • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA. 
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 27.10.2021, ora 18.00.
Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: email: contact_cahul@yahoo.com, adresa poștală - AO Centrul CONTACT-CAHUL, mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, et 2, pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefonul de contact: 0 299 84842, 061082534
Persoane de contact: Cristina Lupan, coordonatoare de proiect