UE // Anunț  privind lansarea CONCURSULUI OFERTELOR DE PREȚURI  pentru selectarea companiilor, care prestează servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN.

UE // Anunț privind lansarea CONCURSULUI OFERTELOR DE PREȚURI pentru selectarea companiilor, care prestează servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN.

Noutăți / UE / GIZ
  1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” 
  2. Obiectul achiziției: servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN prestate în mun. Cahul
  3. Data publicării anunțului: 05.10.2021
  4. Sursa alocației: AO Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.Echipamentul va fi utilizat în organizarea unui eveniment oficial de finalizare a proiectului.
  5. Termenul de prestare a serviciilor: 05 noiembrie 2021, orele 12.00-14.00 (termenul nu include orele de montare/demontare a echipamentului, care vor fi responsabilitatea companiei selectate).
  6. Depunerea ofertelor: ofertele se depun electronic la adresa de email: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Dosar de participare concurs servicii LED SCREEN”.
  7. Termenul de depunere a ofertelor:  15 octombrie 2021, ora 16.00. 
  8. Persoane responsabile: 

Director executiv AO Centrul ”CONTACT-Cahul” – Cucereanu Mihail, 

Coordonatoare proiect – Lupan Cristina. 

Termenii de referință, în întregime, îi găsiți la link-ul următor:
https://docs.google.com/document/d/1dlMeK0NuQRQyc6w2g5ePmVczWzLEyOzS/edit?usp=sharing&ouid=107911797347405061554&rtpof=true&sd=true