Termeni de referință   privind selectarea unei companii pentru elaborarea a 20 reportaje video

Termeni de referință privind selectarea unei companii pentru elaborarea a 20 reportaje video

Noutăți / UE / GIZ


 1. Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2021 ( www.contact-cahul.md )


 1. Informații generale

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.Proiectul se implementează în raioanele: Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca.

În acest context, AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii care va elabora 20 reportaje despre abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, extrase din 20 proiecte implementate de OSC-urile beneficiare în cadrul Programului de Granturi Locale. 

Proiectele se bazează pe abilitarea cetățenilor în 4 domenii de referință: Eficiență Energetică, Managementul Deșeurilor Solide, Apă și Canalizare, Schimbări climatice și de mediu.


Compania selectată va elabora 20 reportaje cu durata de aproximativ 3-5 minute fiecare și va asigura difuzarea pe postul de televiziune.


 1. Sarcinile companiei în elaborarea produselor :
 • Elaborarea reportajelor în localitățile din Regiunea Sud;
 • Difuzarea pe postul TV;
 • Termenii de realizare a lucrărilor – 30 zile de la data semnării contractului.


 1. Condiții pentru participarea la concurs:
 • Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Responsabilitate și capacitate de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Deschidere și colaborare cu echipa de implementare a proiectului;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte asemănătoare va fi considerată un avantaj.


 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • Profilul companiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • Oferta tehnico-financiară și termenele de executare. Oferta va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. 


NB: Contractarea va fi posibilă după aprobarea de către finanțator. 


 1. Termenul limită de prezentare a ofertei26 septembrie 2021, ora 18.00.


Oferta va fi depusă la sediul organizației sau prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Ofertă reportaje”. 


Persoanele interesate pot solicita detalii la adresa de e-mail: contact_cahul@yahoo.com sau la numărul de telefon: 029984842 sau 061082534. 


Persoane de contact: Cristina Lupan, coordonatoare de proiect, 

                             Viorica Cecan, specialistă PR.