UE // TERMENI DE REFERINȚĂ Repetați PENTRU SELECTAREA UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CARE VA PRESTA SERVICII DE COACHING ȘI CONSULTANȚĂ PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZIȚII ÎN CADRUL A 12 OSC-URI BENEFICIARE A PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE

UE // TERMENI DE REFERINȚĂ Repetați PENTRU SELECTAREA UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CARE VA PRESTA SERVICII DE COACHING ȘI CONSULTANȚĂ PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZIȚII ÎN CADRUL A 12 OSC-URI BENEFICIARE A PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE

Noutăți / UE / GIZ
1. Context 
Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, implementează proiectul “Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

2. Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Proiectul se implementează în 8 raioane: Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă și Basarabeasca.

3. Obiectivul concursului este selectarea unei persoane fizice sau juridice care va presta Servicii de coaching și consultanță privind procedurile de achiziții în cadrul a 12 OSC-uri  beneficiare aProgramului de Granturi Locale. 

4. Sarcinile principale
Persoana fizică sau juridică selectată în urma concursului va efectua următoarele sarcini:  
  • Vizite în teritoriu pentru analiza dosarelor și procedurilor de achiziții în cadrul a 12 ONG-uri.
  • Analiza modului de organizare a achizițiilor din cadrul proiectelor, identificarea provocărilor și elaborarea unui set de recomandări pentru OSC-uri.  
  • Consultanță și coacing  cu referire la procesul de organizarea achizițiilor, suport la elaborarea și aprobarea acestor politici în cadrul fiecărui OSC beneficiar de grant
  • Oferirea suportului privind procedurile de transmitere a bunurilor de la OSC la beneficiarul final APL.
Termenii de Referință, în întregime, îi găsiți la următorul link:
https://drive.google.com/file/d/1Ind5OgGI15bQ3KVrkyZgMAgJ7Fpz9Bvp/view?usp=sharing