Ședința Grupurilor de Inițiativă Locală din Zagarancea și Pîrlița pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen

Ședința Grupurilor de Inițiativă Locală din Zagarancea și Pîrlița pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen

Noutăți / UN WOMEN
36 participanți și participante, dintre care 16 din localitatea Zagarancea și 20 din Pîrlița, raionul Ungheni, au participat, la 11 august 2021, la o cea de-a doua ședință de consultanță și suport pentru ajustarea strategiilor de dezvoltare a localității la dimensiunea de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.
Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF. Iar cele 12 comunități partenere ale proiectului sunt comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul și comunele Măcărești, Mănoilești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni.
În cadrul ședințelor, Grupurile de Inițiativă Locală din Zagarancea și Pîrlița au identificat necesitățile de gen în comunitate. Participantele și participanții au împărtășit problemele, provocările și impedimentele actuale cu care se confruntă locuitorii ambelor localități. Totodată, au fost puse în discuție consecințele acestor dificultăți care afectează în special fetele și femeile. În timpul discuțiilor, grupurile de lucru au propus soluții care ar putea fi incluse în strategiile de dezvoltare a localităților.
Discuțiile în grup au fost, în opinia organizatorilor, foarte active și au abordat probleme precum violența domestică, lipsa independenței economice a femeilor, muncile suprasolicitante în gospodării și absența locurilor și activităților de socializare pentru fete și femei.

Galerie foto din postare