ANUNȚ ! AO Centrul CONTACT-Cahul în parteneriat cu Asociația Obștească ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de alimentație și arendă sală

ANUNȚ ! AO Centrul CONTACT-Cahul în parteneriat cu Asociația Obștească ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de alimentație și arendă sală

Noutăți / UN WOMEN
1. Context

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.


2. Informații suplimentare 

Descrierea proiectului: „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fi susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane. 


3. Obiectivul contractării serviciilor:

Selectarea companiei care va oferi servicii de alimentare pentru 20 persoane (2 pauze de cafea,   prânz) și arendă sala de instruire pentru 20 persoane, pentru 1 zi de instruire, care urmează a fi desfășurată la data de 18 iunie în mun. Cahul. 


a.  Cerințe față de condițiile de alimentare: 
  • Servicii de alimentare pentru 20 persoane: pauză de prânz, 2 pauze de cafea; 
  • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranță a alimentelor; 
  • Operativitate și eficiență în procesul de deservire.

  

b. Cerințe față de sala de instruire: 
  • Sală de studii/de conferință cu un spațiu suficient, pentru 20 persoane, ce permite respectarea tuturor cerințelor privind combaterea răspândirii virusului COVID19, programul de lucru va fi șase ore pe zi; 
  • Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca grupul de participante să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru); 
  • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj; 
  • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi). 


4. Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare; 
  • Meniuri cu specificarea preţului pentru pauză de prânz, pauza de cafea;
  • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA. 


5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 iunie 2021.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: email: contact_cahul@yahoo.com, adresa poștală: CRAION CONTACT-CAHUL, mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, et 2, pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefonul de contact: 0299 84842, 061082534

Persoane de contact: Cristina Lupan, coordonatoare de proiect