ANUNȚ ! AO Centrul CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de alimentație și arendă sală

ANUNȚ ! AO Centrul CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de alimentație și arendă sală

Noutăți / UE / GIZ
1. Context

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

2. Informații generale

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.Proiectul se implementează în raioanele: Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca

3. Obiectivul contractării serviciilor:

Selectarea companiei care va oferi servicii de alimentare pentru 35 persoane (2 pauze de cafea,   1 prânz) și arendă sala de instruire pentru 35 persoane, pentru 1 zi de instruire, care urmează a fi desfășurată la data de 17 iunie 2021 în mun. Cahul. 


a. Cerințe față de condițiile de alimentare: 
  • Servicii de alimentare pentru 35 persoane: pauză de prânz, 2 pauze de cafea; 
  • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranță a alimentelor; 
  • Operativitate și eficiență în procesul de deservire.

  

b. Cerințe față de sala de instruire: 
  • Sală de studii/de conferință cu un spațiu suficient, pentru 35 persoane, ce permite respectarea tuturor cerințelor privind combaterea răspândirii virusului COVID19, programul de lucru va fi șase ore pe zi; 
  • Dotarea sălii de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru organizarea diferitor metode de lucru (grup, individual); 
  • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran  de proiecție, tablă flipchart şi boxe; 
  • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi). 
4. Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare; 
  • Meniuri cu specificarea prețului pentru pauză de prânz, pauza de cafea per persoană și arendă sală per oră. 
  • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA. 


5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 14 iunie 2021

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: email: contact_cahul@yahoo.com, adresa poștală - CRAION CONTACT-CAHUL, mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, et 2, pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefonul de contact: 0 299 84842, 061082534

Persoane de contact: Cristina Lupan, coordonatoare de proiect