TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

Noutăți / UN WOMEN

IP CRAION CONTACT-Cahul în colaborare cu Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni ”, care este implementat în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului “EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Pentru atingerea obiectivelor, proiectul își propune dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale de nivel I din cele 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni prin intermediul unei sesiuni de instruire de 1 zi. În cadrul atelierului formatoarele/formatorii selectați vor contribui la formarea cunoștințelor reprezentanților APL privind:

  • noțiunea și sensul egalității de gen și abilitarea femeilor
  • necesități de gen 
  • instrumente participative în dezvoltarea politicilor publice sensibile la gen
  • bugetarea participativă și bugetare sensibilă la gen
  • planuri locale de asigurare a egalității de gen
  • tehnici și instrumente de comunicare și dialog cu societatea civilă

Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada aprilie-mai 2021. Numărul de persoane participante la instruire va fi stabilit ulterior după stabilirea formei de desfășurare a instruirii.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 25 martie 2021.

TERMENII DE REFERINȚĂ, în întregime, îi găsiți accesând:

https://drive.google.com/file/d/1GFQF-ELba7fKlBu29Fz-rfWqmTDwLc7X/view?usp=sharing