Termeni de referință privind selectarea unei Organizații a Societății Civile pentru realizarea activităților de abilitare a cetățenilor din raionul Leova în domeniul Aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC)

Termeni de referință privind selectarea unei Organizații a Societății Civile pentru realizarea activităților de abilitare a cetățenilor din raionul Leova în domeniul Aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC)

Noutăți / UE / GIZ

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Până la moment în cadrul proiectului au fost contractate 18 Organizații ale Societății Civile beneficiare ale Programului de granturi locale al UE, care realizează proiecte de abilitare a cetățenilor pentru participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în 4 domenii de referință:

-          Infrastructură pentru apă și canalizare;

-          Gestionarea deșeurilor;

-          Eficiență energetică;

-          Mediu și schimbări climatice.


În acest context, Centrul CONTACT-Cahul anunță concurs privind identificarea unei Organizații a Societății Civile, care va realiza activități de mobilizare și abilitare a cetățenilor în raionul Leova să participe activ în monitorizarea implementării proiectelor de creare și îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare sustenabile. 


Organizația selectată va pune accent sporit pe localitățile în care în prezent se implementează proiectele finanțate de Uniunea Europeană: ”Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. OSC va lucra cu cetățenii din orașul Leova, beneficiari ai serviciilor de canalizare, și cu cetățenii din localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din r-l Leova, beneficiari ai serviciilor de aprovizionare cu apă, fără a exclude posibilitatea de abilitare a cetățenilor din alte comunități ale raionului, care se conectează la magistrala Leova-Iargara cu resurse financiare altele decît UE. 


Activitățile cu cetățenii vor urmări următoarele obiective specifice:

  • Informarea cetățenilor din comunitățile vizate pentru promovarea prin diferite metode, (inclusiv rețelele de socializare, a proiectelor investiționale, explicarea structurii tarifelor și a necesității achitării acestora, aspecte de igienă și anticriză COVID-19, în cooperare cu operatorul local de AAC).
  • Responsabilizarea cetățenilor din comunitățile vizate, privind necesitatea contribuției populației si a beneficiilor serviciilor de AAC (inclusiv promovarea necesității achitării contribuțiilor de către cetățeni, sporirea numărului de conectări la rețelele construite, lucrul cu rău-platnicii, în cooperare cu operatorul local de AAC).
  • Abilitarea și implicarea sustenabilă a Comitetelor Locale de Cetățeni în implementarea proiectelor investiționale, în speță proiectele finanțate de UE, prin activități de monitorizare a achizițiilor publice și a executării contractelor, monitorizare a lucrărilor de construcții, participare în Comitetul Director Local al proiectului investițional.


Perioada de realizare a activităților este de maxim 5 luni de la data semnării contractului de grant.


Termenii de referință, împreună cu Anexele, îi găsiți la următorul link:  https://drive.google.com/drive/folders/1eqEO7TGACHbomHRbkkEYyGBi7M0D-fm5?usp=sharing 

Termenul de depunere a proiectelor – 22 martie 2021, orele 16.00.Galerie foto din postare