Consiliul Raional de Participare Cahul a pus în discuție situația mediului în raionul Cahul

Consiliul Raional de Participare Cahul a pus în discuție situația mediului în raionul Cahul

Noutăți

În ziua de 4 august 2020, a avut loc cea de-a doua ședință trimestrială a CRP Cahul cu tema: Situația ecologică în raionul Cahul: probleme/provocări și perspective.

La ședință au participat membrii CRP, reprezentanții altor ONG-uri, experți, funcționari publici din cadrul serviciilor desconcentrate responsabile de mediu, primari ai localităților din arealul Rezervației Biosferei Prutul de Jos, alte persoane interesate. Participanții la ședință au pus în discuție principalele probleme ecologice ale raionului Cahul și au examinat modul de implementare a politicilor pentru protecția mediului. Totodată, au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de politici de mediu de nivel național, regional și local.

În zilele următoare, CRP Cahul va înainta Consiliului raional Cahul, Agenției de Mediu Sud și primăriilor din raion o scrisoare care va cuprinde recomandările pentru îmbunătățirea politicilor de mediu, formulate în cadrul ședinței tematice.

****************************
Ședința tematică trimestrială a CRP Cahul a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”. Proiectul este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare