Conexiuni între generaţii - pentru comunităţi mai puternice

Conexiuni între generaţii - pentru comunităţi mai puternice

Proiecte finalizate
Perioada: iunie 2017 – mai 2018
Finanțator: Fundația SOROS – Moldova

Despre proiect

Principalele activități propuse presupun instruirea de comun a elevilor, părinților și profesorilor în domeniul cetățeniei active și creării reportajelor despre problemele comunitare; inițierea unui concurs de fotografii despre realitățile municipiului Cahul și organizarea unei expoziții cu cele mai bune dintre acestea, dar și realizarea a 8 reportaje tematice.

Totodată, printre activitățile proiectului va fi organizată o întrevedere cu conducerea municipiului Cahul, discutarea problemelor identificate și oferirea suportului în soluționarea unora dintre acestea. Proiectul are drept scop facilitarea comunicării şi colaborării dintre elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității în vederea creșterii gradului de implicare a școlii în viața societății.

Obiectivele

  • Creșterea gradului de înțelegere a modului de implicare în dezvoltarea localității de baștină prin formarea de capacități la elevi, părinți și profesori în domeniul cetățeniei active.
  • Creșterea nivelului de conștientizare printre elevi/tineri a problemelor din municipiului Cahul și stimularea interesului de implicare în soluționarea acestora alături de părinți și profesori prin desfășurarea unei inițiative comune în beneficiul public.
  • Inițierea comunicării dintre beneficiarii proiectului cu administrația publică locală (primarul și Consiliul municipal) în vederea eficientizării modelului participativ de implicare în viața comunității.

Galerie foto din postare