Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Local

Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Local

Proiecte curente
Perioada: Ianuarie - Decembrie 2018
Finanțator: Fundația Elvețiană HEKS-EPER Moldova

Activități de bază:

 • Promovarea conceptului LEADER în regiunea de Sud;
 • Facilitarea creării Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Asistență logistică în procesul de înregistrare a GAL-lor;
 • Formare de capacități pentru ONG-ri;
 • Formare de capacități pentru membrii Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Organizarea schimbului de experiență în țările UE și non-UE;
 • Asistență tehnică pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare organizațională a ONG-lor;
 • Asistență tehnică în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală la nivel de GAL;
 • Facilitarea inițierii proiectelor de parteneriat intercomunitar cu GAL-ri din alte țări UE;
 • Crearea unei Rețele a Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Sud a Republicii Moldova.
 • Facilitarea dialogului cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare referitor la implementarea politicilor de dezvoltare rurală, inclusiv a Programului LEADER in Republica Moldova.

Scop

Îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi reprezentantii sectorului asociativ (ONG), autorități publice locale (primari si consilii locale), sectorul rivat(agenți economici), institutii publice (scoli, gradinite) si alți liderii comunitari neformali.

Obiective

 • De a stimula dezvoltarea comunitară durabilă prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală;
 • De a consolida rolul societății civile în procesului decizional la nivel local și național (autorități centrale de stat).

Galerie foto din postare