Atelier de Instruire pentru cadrele didactice

Atelier de Instruire pentru cadrele didactice

Noutăți

Peste 50 de cadre didactice și manageriale din raionul Cahul au participat la un atelier de instruire organizat de Centrul Contact-Cahul. Evenimentul a avut ca scop revizuirea înțelegerii de către profesori a misiunii și funcției Consiliului de elevi, prezentarea argumentelor privind gradul de realizare a funcțiilor Consiliului de elevi în instituție, elaborarea propunerilor pentru sprijinirea intervenției din partea proiectului dar și din partea instituțiilor de învățământ. Temele de discuție inițiate de experți au fost axate pe evaluarea gradului de realizare a funcțiilor CE în instituțiile de învățământ, beneficiile implicării unui Consiliul al elevilor reprezentativ și activ, identificarea activităților relevante/potrivite pentru un Consiliu al elevilor și care ar fi acțiunile posibile ale cadrelor didactice și manageriale în susținerea intervenției proiectului.

Acțiunile date fac parte din proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” implementat de Centrul CONTACT-Cahul și finanțat de Fundația SOROS Moldova. Proiectul  este realizat în trei instituții de învățământ din raionul Cahul: Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” și  Liceul Teoretic ”Ioan Vodă” din municipiul Cahul. Proiectul se implementează din februarie 2018. Obiectivul de bază pentru anul 2020 este înserarea tehnicilor de dezbateri în activitatea CE.

Galerie foto din postare