Centrul de asistență a consumatorului sud (CAS Sud)

Centrul de asistență a consumatorului sud (CAS Sud)

Proiecte curente
Perioada: ianuarie 2015 – decembrie 2019
Finanțator: Fundația Est Europeană

Centrul de Asistență a Consumatorului Sud este o structură neguvernamentală, regională care oferă servicii de informare și consultanță consumatorilor, agenților economici, instituțiilor de stat și altor actori interesați în domeniul siguranței alimentare și protecției drepturilor consumatorului. Partenerii CAS Sud sunt structurile de stat abilitate în domeniul sănătății publice, asociații obștești, administrația publică locală.

SCOP

Informarea, educarea și protecția drepturilor consumatorilor, reprezentarea intereselor lor pentru sporirea siguranței alimentare.

OBIECTIVE

  • Formarea de capacități în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și promovarea experiențelor pozitive în rândul societății civile.
  • Formarea unei echipe de 15 volutari pentru desfășurarea acțiunilor civice de promovare a siguranței alimentare - ”Voluntarii pentru alimentație sigură”.
  • Organizarea campaniilor de informare și advocacy privind siguranța alimentară şi protecţia drepturilor consumatorilor.
  • Asistarea/acordarea ajutorului cetățenilor în procesul de apărare a drepturilor consumatorului.