Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a organizațiilor societății civile

Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a organizațiilor societății civile

Proiecte finalizate / Consolidarea Societății Civile
Perioada: August 2014- martie 2018
Finanțator: FHI 360 din fondurile USAID

DESPRE PROIECT

Prin intermediul proiectului contribuim la îmbunătățirea capacităților Organizațiilor Societății Civile (OSC) în domeniul Advocacy și mobilizare comunitară prin cunoașterea și aplicarea celor mai eficiente metode cunoscute în domeniu din țară și de peste hotare. Prin transferul de cunoștințe de la OSC la grupurile de beneficiari și asistarea acestora sunt realizate acțiuni și campanii locale de advocacy care duc la rezolvarea constrângerilor beneficiarilor OSC și satisfacerea nevoilor lor.

Pentru aceasta au fost realizate seminare și ateliere de instruire pentru OSC, activități de mediatizare a rezultatelor procesului și progresul în acțiunile de advocacy și mobilizare; aplicarea practică a exercițiilor și modelelor de advocacy în promovarea intereselor constituenților;
cercetarea experiențelor și lecțiilor învățate pentru publicarea acestora în cadrul unei broșuri care va acumula bunele practici ale pro-iectului.

SCOP

Consolidarea capacităților OSC din Republica Moldova pentru o mai bună reprezentare a intereselor beneficiarilor prin acțiuni de advocacy și mobilizare comunitară.

OBIECTIVE

  • Consolidarea capacităților OSC din Republica Moldova în realizarea programelor și acțiunilor de advocacy și mobilizare comunitară;
  • Sporirea rolului OSC din regiune de sud a Republicii Moldova prin participarea în discutarea politicilor locale, regionale și naționale;
  • Consolidarea capacităților Centrului CONTACT-Cahul ca organizație a societății civile capa-bilă să faciliteze și să ghideze dezvoltarea sectorului asociativ din regiune de sud și din alte regiuni ale țării;
  • Promovarea cetățeniei active prin implicarea Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) în elaborarea politicilor la nivel local.