Îmbunătățirea accesului la educație pentru adulții din mediul rural, prin înființarea a 6 Centre Comunitare de Educaţie a Adulţilor în regiunea de sud a Republicii Moldova

Îmbunătățirea accesului la educație pentru adulții din mediul rural, prin înființarea a 6 Centre Comunitare de Educaţie a Adulţilor în regiunea de sud a Republicii Moldova

Proiecte finalizate
Perioada: aprilie-noiembrie 2017
Finanțator: DVV internațional

DESPRE PROIECT

Prin intermediul acestui proiect au fost sprijinite 6 instituţii, preponderent rurale, în pregătirea şi lansarea serviciilor calitative pentru adulţi. Centrele Comunitare de Educație a Adulților au fost create pe lîngă biblioteci publice, case de cultură şi ONG-uri, acestea fiind selectate pe bază de concurs. Centrele au fost sprijinite în procesul de formare a capacităţilor şi creare a mediului adecvat de prestare a serviciilor date, realizarea activităţilor a fost asigurată în colaborare cu autorităţile publice locale.

Pentru o mai bună înţelegere a modului de funcţionare a Centrelor EA a fost organizată o vizită de studiu în România, iar experienţele replicabile au fost mediatizate şi implementate de organizaţiile partener ale proiectului. Proiectul a promovat conceptului de EA, asigurînd vizibilitatea fiecărei activităţi organizate la nivel local.

CRAION CONTACT-Cahul ca implementator al proiectului, îşi va consolida capacităţile de prestare a serviciilor pentru adulţi, dar şi ca organizaţie umbrelă pentru cei interesaţi de serviciile educaţionale pentru adulţi. Prin proiect în regiune vor fi promovate şi cele mai valoroase experienţe şi practici naţionale din domeniu prezentate de partenerii DVV, aceasta creînd condiţii pentru aplicarea lor largă în regiunea de sud.

SCOP

Îmbunătățirea accesului la educație pentru adulții din mediul rural, prin înființarea a 6 Centre Comunitare de Educaţie a Adulţilor în regiunea de sud a Republicii Moldova

OBIECTIVE

  • Consolidarea capacităţilor şi crearea condiţiilor adecvate mediului de învăţare în cele 6 Centre Comunitare de EA
  • Lansarea cursurilor de EA în Centrele Comunitare de EA şi furnizarea serviciilor educaţionale către beneficiari
  • Promovarea experienţelor locale şi europene în comunităţile de învăţare din regiunea de sud a ţării.