Termeni de referință pentru selectarea trainerilor / grupurilor de traineri pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia

Termeni de referință pentru selectarea trainerilor / grupurilor de traineri pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia

Noutăți / UE / GIZ


Termeni de referință

pentru selectarea trainerilor / grupurilor de traineri pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia în cadrul proiectului 

”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”


CONTEXT

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) lansează proiectul ” Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”. Perioada de implementare este 1 octombrie 2019- 30 septembrie 2021 ca parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Totodată proiectul urmărește susținerea dezvoltării socio-economice durabile a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi către organizațiile societății civile pentru implementarea ideilor inovative în 4 domenii: 

 • Infrastructură pentru apă și canalizare;
 • Gestionarea deșeurilor;
 • Eficiență energetică;
 • Mediu și schimbări climatice.


La această etapă CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs de selectare a experților/grupurilor de experți pentru pregătirea și livrarea training-urilor pentru grupuri de circa 20 persoane (reprezentanți ai OSC, grupuri de inițiativă, Comitete Locale de Cetățeni). Activitățile vor fi desfășurate în mun. Cahul sau alte orașe din Regiunea de  Dezvoltare Sud. Tematica instruirilor:


 1. Dezvoltare comunitară și participare publică. (2 zile)
 2. Planificare participativă. (1 zi)
 3. Managementul de proiect. Monitorizare, evaluare, raportare. (2 zile)
 4. Prestarea serviciilor publice locale. (2 zile)
 5. Achiziții publice. Monitorizarea achizițiilor publice și a lucrărilor de construcții (1 zi).


RESPONSABILITĂȚI

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

 • Să elaboreze conceptul și metodologia trainingurilor;
 • Să livreze trainingurile, aplicînd metode activ-participative;
 • Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română și rusă la necesitate;
 • Să elaboreze și să prezinte raport narativ după fiecare sesiune de instruire.

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile noiembrie 2019- martie 2020.


Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a OSC-urilor;
 • Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
 • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.


Aspecte organizaționale

CRAION CONTACT-Cahul va lansa un concurs de identificare și selectare a OSC-urilor interesate de cursurile de instruire. Trainingurile vor fi desfășurate în diferite orașe din Regiunea de Dezvoltare Sud. Conceptul, structura și metodologia trainingurilor vor fi elaborate de experții selectați fiind discutate și agreate cu echipa CRAION CONTACT-Cahul. 

CONTACT-Cahul va asigura logistica evenimentelor instructive.


Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs. Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți. Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul experților (în cazul aplicației din partea unei persoane juridice se prezintă și CV-ul organizației); 
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de implementare); 
 3. Oferta financiară, care va include costurile pentru serviciile de formare și costul estimativ al serviciilor de transport. * După stabilirea locațiilor în care vor fi desfășurate seminarele, va fi ajustat costul serviciilor de transport.

NOTĂ: persoanele fizice sau juridice, echipele de experți interesați pot aplica pentru tot lotul de instruiri (5 tematici) sau pentru tematici separate. 


Termenul limită de prezentare a ofertei: 11 noiembrie 2019, orele 17.00.


Dosarul va fi trimis personal sau prin poștă la următoarea adresă: CRAION CONTACT-Cahul, str. C. Negruzzi 46, MD-3909, Cahul, Republica Moldova. 

Dosarul poate fi expediat și prim e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Aplicație program instruiri GIZ”.


PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA :

Telefon de contact: 0 299 84842, 84843. 

Email: contact_cahul@yahoo.com


Persoane de contact: Silvia Strelciuc, director executiv și Lupan Cristina, coordonator proiect