Lansarea proiectului ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”

Lansarea proiectului ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”

Noutăți / UE / GIZ

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), lansează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Proiectul va fi implementat pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia) în perioada octombrie 2019 - septembrie 2021.

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor  prin consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și  diminuarea corupției. Acțiunile proiectului vor contribui la creșterea angajamentului cetățenilor în procesul de realizare a proiectelor investiționale.

CRAION CONTACT-Cahul va organiza pentru OSC-uri și alți actori comunitari un set întreg de activități de informare, consultanță, facilitare și instruiri organizate direct sau prin intermediul ”Școlii de instruire online”, care urmează a fi creatăOSC-urile din regiunea de sud vor avea acces la Programul de granturi locale cu un buget total de 600.000 euro. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile pentru implementarea ideilor inovative de abilitare a cetățenilor în 4 domenii de referință: 

  • Infrastructură pentru apă și canalizare;
  • Gestionarea deșeurilor;
  • Eficiență energetică;
  • Mediu și schimbări climatice.

Proiectele de succes bazate pe metode inovative vor deveni parte a ”Ghidului poveștilor de succes în abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”.

La etapa a doua de implementare a proiectului în regiune va fi creată rețeaua de OSC-uri regionale menită să promoveze schimbul de experiență și bune practici de cooperare cu autoritățile locale și regionale în furnizarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

Pentru mai multe detalii privind proiectul puteți contacta echipa proiectului.

Contacte:

Centrul CONTACT-Cahul
tel.: + 373 299 84 84 2
fax: 299 84 84 3
e-mail: contact_cahul@yahoo.com
Persoană de contact: Silvia Strelciuc - Director Executiv, Lupan Cristina - Manager de proiect.

Acest proiect este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).